Ban Chứng Đạo

Chào Mừng Quí Vị

Tuân hành mệnh lệnh của Chúa Jêsus, Ban Chứng Ðạo chúng tôi cậy ơn Chúa ra đi mỗi sáng Thứ Bảy vào lúc 9:30 Ban Chứng Ðạo Hội Thánh thiết tha kính mời qúi vị tham gia, vì Chúa dạy chúng ta rằng:

“Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở c ùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20)

Ban Chứng Đạo:

– AC. Nguyễn Chánh Thanh
– AC. Phạm Văn Quốc
– AC. Lê Hà Hiển
– Chị Nguyễn Thuỳ Trang

CÔNG TÁC CHỨNG ÐẠO

Ban chứng đạo dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa ban cho ban trong suốt một năm qua. Ðặc biệt là tinh thần cá nhân chứng đạo của hội thánh năm nay phát triển thật mạnh mẽ, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ dâng lên cho Chúa .

Song song với việc kết hợp với ban thăm viếng và các em thanh thiếu niên đi phát truyền đạo đơn mời thân hữu đến tham dự các buổi nhóm truyền giảng do hội thánh tổ chức . Ban Chứng Ðạo hiệp với ban chấp hành hội thánh thiết tha cầu nguyện xin Chúa mở đường để làm thế nào đẩy mạnh tinh thần chứng đạo vào trong lòng mỗi tín hữu hội thánh , không phải là một ban chứng đạo chỉ vài người hoặc một số người mà là cả hội thánh đều có tinh thần khát khao làm chứng về Chúa .

Cậy ơn Chúa, hàng tuần chúng tôi đã phát ra những tờ truyền đạo đơn cho tín hữu hội thánh nhận lấy, mang về đọc trước và cầu nguyện xin Chúa để những câu chuyện trở thành quen thuộc dần với các tín hữu trong hội thánh. Và qua đó các tín hữu mới có các câu chuyện sống và các lời giải đáp rõ ràng về Chúa cho các thân hữu mỗi khi có cơ hội nói về Chúa cho họ .

Và hơn thế nữa, cứ cách hai tháng hội thánh chúng ta có chức truyền giảng các thân hữu được mời đến tham dự thật vui vẻ, kết quả trong năm có 27 người đã mở lòng tiếp nhận Chúa . Ha-lê-lu-gia! cảm tạ ơn Chúa .