Thông Báo Tin Tức

Sunday Worship Services
13 January 2020

Worship Service: 10:30 AM -12:30 AM Sunday School: 9:30 AM – 10:30 AM Choir Practice, Fellowship: 1:00-2:00 PM

Chương Trình Phát Hình
1 December 2019

Chương Trình phát hình Niềm Tin & Cuộc Sống trên SGN TV 51.3. Phát hình hằng tuần: Sứ